Still uit het BBC tv programma The Culture Show

 

Zelf beginnen

De eerste stap naar een nieuw kunstverzamelcollectief is de informatiebijeenkomst. Kies een tijdstip en een plek en breng minimaal 5 belangstellenden bij elkaar met behulp van het matchingsformulier. Immers idealiter bestaat een collectief uit 3-7 gelijkgestemden, zie voor wie.

Neem vervolgens weer contact op met ramfoundation:. Wij komen dan de uitgangspunten van TRY ART ! uitleggen. Ook gaan we in op praktische en juridische zaken naar aanleiding van onze ervaringen met de pilot groep en ons bezoek aan de groepen in Londen.

Na de eerste informatiebijeenkomst volgt eventueel een afsprakenbijeenkomst. Belangstellenden worden dan deelnemers: de statuten worden doorgenomen en de lidmaatschapsovereenkomsten worden getekend. Ook wordt er een bestuur gekozen en een gezamenlijke bankrekening geopend. Dit is wanneer de deelnemers kiezen voor een informele vereniging.

Wanneer de deelnemers kiezen voor een formele vereniging wordt er een afspraak gemaakt met een notaris voor de oprichting van het kunstverzamelcollectief, waarna inschrijving volgt bij de Kamer van Koophandel en een gezamenlijke bankrekening wordt geopend . In beide gevallen worden tevens afspraken gemaakt over de begeleiding van ramfoundation. Zie begeleiding ramfoundation.

Een eerste stap kan ook zijn dat je naar een informatiebijeenkomst komt op onze eigen locatie. Je kunt er kennismaken met mensen die ook een kunstverzamelcollectief willen starten. Aanmelden kan hier . Of je plaatst een oproep op onze homepage