TRY ART !
In 2014 heeft ramfoundation een nieuwe manier van kunstverzamelen geïntroduceerd onder de noemer: TRY ART !
Het betreft de oprichting van kunstverzamelcollectieven (kvc-en) volgens het format van de Engelse organisatie ‘The Collective’ met ondersteuning van het Mondriaan Fonds.

 

Kvc-en zijn groepen kunstgeïnteresseerden die er plezier in hebben om gezamenlijk een kunstcollectie op te bouwen. Afhankelijk van het aantal deelnemers aan een collectief (min. 3, max. 7) wordt per persoon een vastgesteld bedrag per maand ingelegd. Hiervan wordt gezamenlijk kunst aangekocht, waarbij ramfoundation het eerste jaar begeleiding biedt. Het aangekochte werk hangt/staat bij de deelnemers thuis; elk half jaar wordt er gewisseld. Door het gezamenlijk karakter wordt er diep op eventueel aan te schaffen werk in gegaan en met elkaar gediscussieerd alvorens tot aanschaf over te gaan. Dit is een wezenlijk onderdeel van het format.

Kunst verzamelen wordt dankzij dit programma een (betaalbare) aangelegenheid voor iedere kunstgeïnteresseerde die:

  • al jaren hedendaagse kunst wil kopen, maar niet weet wat en waar
  • al eens kunst kocht , maar nog wel wat kennis en ervaring wil opdoen
  • zich wil laten verrassen door nieuwe vormen van beeldende kunst
  • medekunstliefhebbers, verzamelaars en kunstenaars wil ontmoeten
  • zich wil ontwikkelen tot verzamelaar
in collectief verband
  Voor TRY ART ! is juridisch advies ingewonnen bij Loyens & Loeff. Ten aanzien van de rechtsvorm voor de kunstverzamelcollectieven zijn zij uitgekomen op een informele of formele vereniging met daarbij behorende regelingen. De eerste groep in London werd door het BBC tv programma The Culture Show gevolgd en geïnterviewd: