Hoe het werkt

Kunstverzamelcollectieven zijn groepen van 5-7 kunstgeïnteresseerden die er plezier in hebben om gezamenlijk een kunstcollectie op te bouwen. Elke maand zetten de deelnemers geld opzij op een aparte bankrekening voor de verwerving van kunstwerken. Deze inleg is voor iedereen gelijk en wordt gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd. De kunstwerken rouleren vervolgens in de woonhuizen van de deelnemers; om de 6 maanden wordt er gewisseld.

Lees meer/minder

Aan te kopen kunstwerken worden voorgesteld door een wisselend aankooppanel van 3 leden van het collectief. Namens de groep bezoeken zij galeries, beurzen, ateliers etc. en leggen hun voorstel tot aanschaf voor aan de andere deelnemers. Middels discussie en/of stemming komt de groep tot een gezamenlijk besluit. Ook het aankooppanel wisselt elk halfjaar: iedereen komt jaarlijks aan de beurt.

In een kunstverzamelcollectief neem je dus samen de beslissingen. Deelnemers besturen hun eigen collectief en hebben allemaal evenveel invloed op de besluitvorming. Gedurende het eerste jaar van hun bestaan krijgt elke groep begeleiding van ramfoundation. Kijk bij begeleiding ramfoundation om te kijken wat die begeleiding inhoudt. 

Voor wie

TRY ART ! is een programma van ramfoundation voor iedere kunstgeïnteresseerde die :

 • al jaren hedendaagse kunst wil kopen, maar niet weet wat en waar
 • al eens kunst kocht , maar nog wel wat kennis en ervaring wil opdoen
 • zich wil laten verrassen door nieuwe vormen van beeldende kunst -nieuwsgierig is naar de ideeën van hedendaagse kunstenaars
 • medekunstliefhebbers, verzamelaars en kunstenaars wil ontmoeten
 • zijn/haar kennis van hedendaagse kunst wil verdiepen/verbreden middels debat en discussie
 • beeldende kunst wil integreren in zijn/haar dagelijks leven
 • hedendaagse kunst in zijn/haar huis wil leren presenteren
 • zich wil ontwikkelen tot verzamelaar En dat alles in collectief verband!
Lees meer/minder

In een collectief kunnen allerlei mensen meedoen: pas afgestudeerden, jaarclubgenoten, familieleden, vrienden, vriendinnen, collega’s, kleine zelfstandigen, buren, postactieven, gezinnen, tandartspraktijken, advocatenkantoren, scholen etc. Het belangrijkste is dat deelnemers bij aanvang ongeveer evenveel ervaring hebben en gelijke behoeftes. Zo wordt het lastig wanneer bijvoorbeeld de ene deelnemer graag een gezamenlijke fotocollectie wil opbouwen en een andere deelnemer graag zijn smaak verder wil verrijken met diverse soorten kunst. Daarom vindt er een kennismakingsgesprek plaats met elke deelnemer om tot een optimale match te komen tussen de deelnemers. Ook kunnen deelnemers zelf een groep samenstellen van 3-7 personen met behulp van het matchingsformulier. Dit formulier kun je aanvragen per mail: contact. Kijk bij zelf beginnen hoe je zo’n groep kunt oprichten. 

Begeleiding ramfoundation

ramfoundation biedt gedurende het eerste jaar begeleiding. Deze begeleiding betreft:

 • advies bij samenstelling collectief
 • oprichting collectief
 • werking collectief
Dit doen wij in samenspraak met The Collective London, de eerste groep in Londen die al meer dan 10 jaar actief is, en Loyens & Loeff.

Daarnaast helpt ramfoundation de deelnemers bij:

 • het leren kennen van de infrastructuur en mores van de kunstwereld
 • het vergroten van de kennis over en begrip van hedendaagse (conceptuele) kunst
 • het beheren van een gezamenlijke kunstcollectie
Lees meer/minder

Dit doen we bijvoorbeeld door gezamenlijke galerie-, atelier-, museum- en beursbezoeken en op basis van jarenlange ervaring en ons uitgebreide netwerk. Daarbij proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij de kennis en ervaring van de deelnemers. Met de pilotgroep bezochten we bijvoorbeeld o.a. 2 ervaren verzamelaars met vragen als: Waar koopt u? Hoe beslist u? Heb u wel eens spijt gehad van een aankoop of niet-aankoop? Wanneer is er sprake van een verzameling? Wat doet een verzamelaar? Etc. Klik op de foto’s op de homepage indien je hier meer over wilt weten.

Met elke groep verkennen we afhankelijk van de aanwezige kennis en ervaring eerst het lokale kunstaanbod en met die kennis en ervaring kunnen de deelnemers zich vervolgens oriënteren op het landelijke en/of internationale aanbod. Als je kijkt bij wie wij zijn kom je meer te weten over ramfoundation en zie je dat we zelf in Rotterdam gevestigd zijn. Mocht je een groep willen starten buiten Zuid-Holland dan kunnen we proberen passende begeleiding te vinden in jouw regio.


 

Wat het kost

Een kunstverzamelcollectief is een informele of formele vereniging met een bankrekening voor gezamenlijke kosten. Elk lid betaalt enerzijds contributie, anderzijds een vastgestelde inleg per maand.

Lees meer/minder

De contributie is voor kosten van de vereniging: notariskosten (niet verplicht), inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet verplicht), bankkosten, verzekeringskosten. Deze kosten verschillen per collectief en zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. De 5 leden van de pilot groep betalen per persoon bijvoorbeeld nog geen €2,- per maand.

De maandelijkse inleg is voor gezamenlijke kunstaankopen. Dit bedrag is wederom afhankelijk van het aantal deelnemers. Per maand wordt idealiter minimaal €300,- bij elkaar gespaard. Dit betekent dat 3 leden elk €100,- per maand inleggen, 4 leden elk € 75,- per maand, 5 leden elk € 60,- per maand, 6 leden elk €50,- per maand en 7 leden €43,- per maand. Deze inleg heeft het karakter van een lening. Dit betekent dat wanneer een deelnemer zijn lidmaatschap opzegt hij zijn inleg terugkrijgt in cash of in de vorm van een kunstwerk. Dit geldt niet voor de contributie. E.e.a. is geregeld in statuten en lidmaatschapsovereenkomsten. Kijk bij juridisch indien je hier meer over wilt weten.

Tenslotte betaalt elke deelnemer per jaar €50,- als vriend van ramfoundation. Kijk bij wie zijn wij indien je hier meer over wilt weten.


 

Juridisch

Voor TRY ART ! is juridisch advies ingewonnen bij Loyens & Loeff. Ten aanzien van de rechtsvorm voor de kunstverzamelcollectieven zijn zij uitgekomen op een informele of formele vereniging met de daarbij behorende statuten en lidmaatschapsovereenkomsten. Hierin is bijvoorbeeld een procedure opgenomen voor het wisselend aankooppanel en een ev. vertrekkend lid. Wil je hier meer over weten? Vraag dan het memorandum aan dat Loyens & Loeff opstelden voor belangstellenden over de juridische structuur: contact. Of meld je aan voor een informatiebijeenkomst: contact

 

Ervaringen pilotgroep

Jetty (huidige voorzitter): “Het systeem is transparant en voor iedereen gelden dezelfde regels. In de statuten staat bijvoorbeeld vastgelegd hoe we ons collectief besturen. We gaan dus niet alleen samen op stap om kunst te kijken, ook komen we af en toe samen om aanvullende besluiten te nemen.”

Crista (huidige secretaris): “Alle besluiten worden vastgelegd, bijvoorbeeld wie in het eerste aankooppanel zitten. Zij moeten in ons geval binnen 6 maanden met een keuze komen uit drie werken. Daaruit kiezen we dan gezamenlijk het werk dat ons het meest aanspreekt. Dit leidt tot interessante discussies. Uiteindelijk is een meerderheid van 75% van de stemmen nodig voor een aanschaf.”

Gea (huidige penningmeester): ”Ik stuur regelmatig de bankafschriften rond zodat iedereen op de hoogte is van de gezamenlijke pot. Verder maak ik bij aankoop van een werk kopieën van de factuur. Elke deelnemer krijgt bij ons een kopie met daarop vermeld dat 1/5 van hem/haar is”.

Irene (algemeen bestuurslid): “Een kunstverzamelcollectief maakt het kopen van kunst niet alleen betaalbaar, maar ook een gedeelde ervaring. Dit is een steuntje in de rug. Daarnaast ervaar ik de begeleiding als onpartijdig en op maat.”

Marco (algemeen bestuurslid): “Ik heb niet alleen veel geleerd van de onderlinge discussies, maar ook van de gesprekken met kunstenaars, galeristen en verzamelaars. Ik voel mij nu meer betrokken bij de kunstwereld en maak er actief deel van uit”.

Als je kijkt bij The Collective London kun je zien hoe de groepen in Engeland functioneren. Of klik op de BBC documentaire bij in het kort