ontvangst bij een galerie
ontvangst bij een galerie
 

Op zaterdag 22/11/2014 brachten de 5 leden van de pilotgroep een gezamenlijk bezoek aan een 6-tal galeries Rotterdam.

De volgende vragen kwamen aan de orde:
- Wat is een galerie?
- Hoe werkt een galerie?
- Wat zijn de voor- en nadelen voor kunstenaars en verzamelaars?
- Welk galerieprogramma is voor onze groep interessant?